Łączy na pamięć – 79 rocznica powstania w getcie warszawskim