Konkurs na Szkolnego Mistrza Matematyki z Dowodzenia

Chcesz zdobyć umiejętności potrzebne na maturze, powalczyć o wyższą ocenę z matematyki oraz o nagrody rzeczowe wystartuj w
II-gim ETAPIE Konkursu Matematycznego:

SZKOLNY MISTRZ DOWODZENIA

Skorzystaj z propozycji zadań – TU, które pozwolą Ci się przygotować do konkursu.
W środę 12.02.2014 na 8 lekcji (sala 21) zapraszam wszystkich,
którzy chcieliby nauczyć się dowodzenia…
przydatnego na maturze z matematyki.

Konkurs wyłaniający Mistrzów DOWODZENIA
odbędzie się
13 marca 2014 r. na 2-giej godzinie lekcyjnej (sala 21) –
zgłoś swój udział nauczycielowi matematyki do 7.03.2014 r.

organizator P. G. Durał