III Mistrzostwa Kulinarne Ekonomika

Dnia 13 lutego 2012 roku została przeprowadzona III edycja konkursu pt. ”Mistrzostwa kulinarne Ekonomika” dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie. Organizatorami byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: p.Barbara Tylak, p. Małgorzata Bojko i p. Małgorzata Gierczak.

Konkurs składał się z dwóch etapów.

  • W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test z zakresu wiedzy o żywieniu
    i żywności.
  • Drugi etap obejmował umiejętności manualne i dekoracyjne uczniów w zakresie sporządzania potraw:

Pierwszym „Mistrzem kulinarnym Ekonomika” została uczennica
klasy IIIe Małgorzata Borucka , drugim mistrzem został uczeń klasy Ib – Dawid Frąckiewicz
. Pozostali uczestnicy wykazali się również dużymi umiejętnościami i pomysłowością. Rywalizacja między uczestnikami była wyrównana.

Pierwszy i drugi mistrz kulinarny Ekonomika otrzymali puchary, które zostały ufundowane przez dyrektora szkoły ZSE im. J. Pawła II w Głogowie Wojciecha Janisio.

Ponadto w konkursie wzięli udział następujący uczniowie: Jakub Krzyżak – Ib, Klaudia Żydlewicz – IIe, Beata Drab – IIe, Joanna Konarska – III e, Dina Skowronek – IV e oraz Agnieszka Drzewińska – IV e, którzy otrzymali słodkie nagrody.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom konkursu – gratulujemy!!!