I TY zostań wolontariuszem!

Ceuropejski wolontariatzy wiesz, ze rok 2011 był Europejskim Rokiem Wolontariatu? Tu znajdziesz materiały do pobrania na temat wolontariatu

W szkole działają: Szkolne Koło „Caritas”, Kółko Misyjne – zgłoś się do Pań: Małgorzaty Głowackiej, Małgorzaty Gierczak lub Pani Pauliny Skibiszewskiej. Zostań Wolontariuszem Orkiestry Świątecznej Pomocy – działaj!
Pomagając bezinteresownie innym, czynisz się prawdziwym człowiekiem!