I Ap może już się zgłaszać do szkoły

po odbiór książeczek z wynikami badań sanitarnych – dotyczy osób, które w zeszłym tygodniu dostarczyły próbki do sanepidu
Dla osób spóźnionych badania we wrześniu lub po uzgodnieniu i umówieniu terminu dodatkowego ze stacją.