(uczniowie zgłaszają się zawsze na godzinę przed egzaminem )

T.12 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
– 9 stycznia 2019 godzina 13.00
– 10 stycznia 2019  godzina 12.00

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
– 9 stycznia 2019  godzina 13.00
– 10 stycznia 2019 godzina 14.00

A.36 – Prowadzenie rachunkowości
– 10 stycznia 2019 godzina  12.00
– 17 stycznia 2019  godzina 9.00

T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
– 9 stycznia 2019 godzina 13.00
– 10 stycznia 2019 godzina 12.00

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
– 9 stycznia 2019 godzina 16.00