(uczniowie zgłaszają się zawsze na godzinę przed egzaminem )

T.12 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
– 9 stycznia 2020 godzina 13.00 – cz. praktyczna
– 10 stycznia 2020  godzina 12.00 – cz. pisemna

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
– 9 stycznia 2020  godzina 13.00 – cz. praktyczna
– 10 stycznia 2020 godzina 14.00 – cz. pisemna

A.36 – Prowadzenie rachunkowości
– 10 stycznia 2020 godzina  12.00 – cz. pisemna
– 16 stycznia 2020  godzina 9.00 – cz. praktyczna

T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
– 9 stycznia 2020 godzina 13.00 – cz. praktyczna
– 10 stycznia 2019 godzina 12.00 – cz. pisemna