Grób Profesora Bogdana Badurskiego

Absolwenci rocznika 1970 zwrócili się do nas z prośbą o uporządkowanie i przyjęcie patronatu nad miejscem pochówku zasłużonego w historii naszej placówki profesora języka polskiego – Bogdana BADURSKIEGO – bardzo popularnego niegdyś „Plastusia”.

Zmarł w roku 1972. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Legnickiej. Niestety, po Jego śmierci – mimo że grób jest dwuosobowy – żona profesora,Janina, która zmarła bez świadomości w roku 2003, została pochowana na cmentarzu w Brzostowie, na koszt opieki społecznej. Państwo Badurscy nie mieli bliskiej rodziny.

Myślę, ze moralnym obowiązkiem całej naszej wielopokoleniowej szkolnej społeczności jest wsparcie inicjatywy przeniesienia zwłok żony do wspólnej mogiły przy ul. Legnickiej z mężem i ufundowanie nowej płyty nagrobnej.

„Budować przyszłość można tylko pamiętając o przeszłości – tak kończą swoją petycję podpisani absolwenci,z Panią Zdzisławą Gubicz – Sobecką na czele.

Liczę, że tę ideę wesprą nie tylko obecni nauczyciele i uczniowie, emeryci, absolwenci ekonomika, ale także wszyscy ludzie dobrej woli, którzy w ten sposób mogą okazać symbolicznie wdzięczność także swoim byłym nauczycielom. Wstępny koszt ekshumacji i naprawy grobu to około 2500 zł. Wpłat na ten szlachetny cel można dokonywać na konto:

Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. K. Miarki 1, 67-200 Głogów nr konta: 95 8646 0008 0000 0000 1371 0001 BS Głogow, tytułem: Profesor Badurski.

Wierzę, że święta wielkanocne połączą zagubionych małżonków, a nasza młodzież otoczy grób swoją opieką na czele z Samorzadem Szkolnym.