Egzaminy zawodowe – POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – (nowe) część pisemna

Klasy przystępujące w tej sesji do egzaminów z kolejnych kwalifikacji zawodowoych są zwolnione w tym dniu z zajęć
mają się zgłosić 45 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu
(
ZGODNIE Z OTRZYMAN WCZEŚNIEJ PISEMNĄ INFORMACJĄ).

Trzeba mieć ze sobą:

– dowód osobisty
– CZARNY długopis
– KALKULATOR PROSTY

ZOSTAWIAMY POZA SALĄ TELEFONY KOMÓRKOWE!

A.30, A.35, T.11, T.6 – początek egzaminu godz. 10.00
A.31 – poczatek egzaminu godz. 12.00