Dzień Wszystkich Świętych czy Zaduszki?

Rzymskokatolicka uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych.
W czasach PRL oficjalnie starano się nadać mu charakter świecki i nazywano je Dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła się błędnie w świadomości wielu osób, jako kościelna nazwa uroczystości liturgicznej właśnie Wszystkich Świętych.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych
obchodzony jest dzień wspominania zmarłych – Dzień Zaduszny (2 listopada) – w Polsce zwany Zaduszkami. Jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata.

Z tymi dniami wiąże się obrzęd Dziadów – zwyczaj ludowy Słowian i Bałtów, wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów słowiańskich. w których chodziło o nanawiązanie kontaktu z duszami zmarłych i pozyskanie ich przychylności. Dziady obchodzono dwa razy w roku – wiosną i jesienią: wiosna: wiosenne święto zmarłych obchodzone w okolicach 2 maja (wedle faz księżyca) jesienią Dziady obchodzone w noc z 31 października na 1 listopada, zwane też Nocą zaduszkową, będące niejako przygotowaniem do jesiennego święta zmarłych, obchodzonego w okolicach 2 listopada (wedle faz księżyca).