Dzień Przedsiębiorczości w Ekonomiku


 

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

20 marca 2019 r. odbyła się XVI edycja DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to coroczny projekt organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, polegający na jednodniowej praktyce zawodowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  podczas której uczeń towarzyszy pracownikowi firmy poznając specyfikę pracy i zakres obowiązków.

25 ekonomistów z klasy 1 c, 3 logistyków z klasy 2 L oraz 3 logistyków z klasy 1 L uczestniczyło w projekcie – odbywając jednodniową wizytę w wybranym zakładzie pracy, m.in. w:Radio PLUS,

 • Urzędzie Miejskim,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Carrefour,
 • Aptece ZIKO,
 • ESOTIQ,
 • ARRA Group,
 • Zakładzie Kosmetycznym,
 • Biurze Rachunkowym PROSPER,
 • Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.

Program sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Bardzo dziękujemy instytucjom i firmom za umożliwienie uczniom odbycia  jednodniowych praktyk w ich siedzibach.
Koordynatorzy  Dnia Przedsiębiorczości w szkole: Anna Olczak, Joanna Naparło, Angelika Marciniak.