Dzień Języka Ojczystego

Dyktando szkolne o Pióro Szkolnego Mistrza Ortografii,
ufundowane przez Dyrektora ZSE
rozstrzygnięte!
Mistrzem Ortografii ZSE została Gabriela Friczka z kl. II c

Czekamy z wręczenim na czas po rekolekcjach!