Dziękujemy!

Wszystkim, którzy wzięli udział – mimo rozlicznych obowiązków i zajęć, mimo upału – w obchodach naszego święta (Tu zdjęcia z życzliwego jak zwykle portalu GlogowMIX.pl). Wszystkim gościom – na czele z ks. kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem i ks. biskupem Stefanem Regmuntem, Panią Poseł na Sejm RP Ewą Drozd, Panem Prezydentem Janem Zubowskim, Starostą Głogowskim Rafaelem Rokaszewiczem, Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, Jeremiemu Hołowni, za odsłonięcie szkolnego „Okna Papieskiego”, księżom głogowskich parafii, wszystkim pracownikom, uczniom i naszym emerytom, opiekunom i uczestnikom finału X GKP….
Szczególne podziekowania kieruję do organizatorów – Pań: Małgorzaty Głowackiej, Małgorzaty Gierczak, Pauliny Skibiszewskiej, Stefanii Wisniewskiej i niezawodnym nauczycielom przedmiotów gastronomicznych, na czele z Panią Kierownik Małgorzatą Długosz. Dziękuję także wiecdyrektorom – Alicji Szpunar i Małgorzacie Świątek – którzy godnie musieli zastąpić dyrektora w czasie spotkania „poakademiowego” i bezpośrednie wsparcie logistyczne.
Panu Ptakowi z restauracji „Pasjonata” – za smaczny poczestunek i jeszcze smaczniejszego urodzinowego torta, Państwu Matysik z firmy deokaracyjnej „Angela” za przygotowanie dekoracji. Pani dyrektor MOK- Barbarze Mareńczak – Piechockiej za użyczenie sal w Miejskim Ośrodku Kultury. Mediom i wszystkim przyjaciołom, którzy chcieli pozstać anonimowi, podobnie jak funadator Papieskiego Okna.

Dyrektor