Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, po zasiegnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorzadu Szkolnego i Rady Rodziców, ustala nastepujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowaczych:

1) dla Technikum nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2:
– 31. października
– 2 i 3 stycznia
– 2 maja
– 20 czerwca
– 23 czerwca – etap pisemny egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe

2) dla Technikum nr 4
– 5, 6, 7 maja – egzaminy maturalne
– dzień między 23 a 27 czerwca – etap praktyczny
egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe

Tym samym w ZSZ nr 2 – 6 dni i w Technikum nr 6 – 10 dni
Harmonogram nie obejmue ewentualnych dni wolnych, przeznaczonych na zorganizowanie rekolekcji