Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

Obchodom towarzyszy akcja „Światło Pamięci”. Stąd apel o zapalenie świec w oknach domów dzisiaj o godzinie 18.00 Będzie to wyraz solidarności ze wszystkimi ofiarami zagłady.


Serdeczne życzenia

Niech Ten Czas przyniesie spokój,
Da nadzieję i wytchnienie,
Niechaj pośród świata mroków

W krąg roztoczą się promienie
Wprost w Betlejem narodzone,

Mocą Boga przepełnione
!
By opłatkiem podzieleni

Ludzie ludzcy pozostali!

I tak wręcz prze-anieleni

Chórem zgodnym zaśpiewali,

Powitali Maleńkiego

I Maryję – Matkę Jego,
I złożyli pokłon w darze!

Niechaj lepszym się okaże
Rok następny, co przychodzi!
Żeby starzy, żeby młodzi
W zdrowiu, szczęściu i radości

Doznawali obfitości!

Sukces na konkursie matematycznym!

W dniu 06.12.2016 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie odbył się etap międzyszkolny konkursu ,,Matematyka na wesoło”,
w którym udział wzięło 12 osób z różnych ponadgimnazjalnych szkół głogowskich.
Zwycięzcą tego konkursu jest uczeń naszej szkoły z klasy 4,,c” KRYSTIAN WÓJCICKI.
Dwaj pozostali uczniowie MACIEJ DORABIAŁA z klasy 1,,e” oraz KLUJ ADAM z klasy 4,,e” nie znaleźli się w pierwszej trójce ale ich pozycja wśród wszystkich uczestników była wysoka. Całej trójce serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, a Pani K. Liszczyńskiej za opiekę.