Wprowadzone przez Wojciech Janisio

Maturalny czas

                                                                                   Zapraszamy absolwentów: – w poniedziałek 20 i wtorek 21 maja i środę 22 maja […]

Wracamy!

W związku z zawieszeniem akcji strajkowej przez ZNP od godziny 6.00 w sobotę 27 kwietnia informuję, że od najbliższego poniedziałku, tj. 29 kwietnia, będą odbywały się normalne zajęcia – zgodnie z dotychczasowym planem lekcji! 

Bezterminowy strajk nauczycieli – 25 kwietnia

 W obecnej chwili, tj. 25 kwietnia godz. 15.00, strajk nauczycielski trwa. Dzisiaj rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie promocji i ukończenia szkoły przez uczniów klas IV technikum. W przypadku jakichkolwiek zmian, informacje będą natychmiast umieszczane na stronie szkolnej i FB. Prawdopodobnie od poniedziałku po zawieszeniu strajku wznawiamy normalne zajęcia!                 […]

Wyniki XVIII Głogowskiego Konkursu Papieskiego – „Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”

Podziękowania dla patronów i sponsorów konkursu Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów XVIII Głogowskiego Konkursu Papieskiego. Dziękujemy za ufundowanie nagród: Panu Prezydentowi Miasta Głogowa Rafaelowi Rokaszewiczowi, Panu Staroście Głogowskiemu Jarosławowi Dudkowiakowi, Posłom na Sejm RP: Pani Ewie Drozd i Panu Wojciechowi Zubowskiemu, Prezesowi Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego Panu Krzysztofowi Jeleniowi, Proboszczowi parafii p.w. św. Mikołaja Księdzu Stanisławowi […]