Wprowadzone przez Wojciech Janisio

Ostatnia możliwość przeprowadzenia badania u lekarza przemysłowego – aktualizacja książeczki zdrowia

Przypominam, że uczniowie w zawodach  gastronomiczno – hotelarskich muszą mieć aktualne książeczki zdrowia. dzisiaj do lekarza w szkole zgłosiły się tylko 4 osoby! Dzięki życzliwości Pana dr Cezarego Kędzi możecie jeszcze zgłaszać się w przychodni PROVITA przy ul. Orbitalnej 61, 67-200 Głogów  (t. 76 832 11 10)  – osiedle „Kopernik” w terminie nie późniejszym jednak niż 26 września […]

Uwaga! Uczniowie klas pierwszych – atrakcyjna oferta dodatkowych zajęć z AUS

Uczniowie klas pierwszych są zaproszeni do uczestnictwa w Akademii Umiejętności Społecznych.   Celem naszego przedsięwzięcia jest edukacja uczestników w dziedzinach kluczowych dla życia społecznego, rozwój i poszerzanie ich wiedzy w zakresie różnorodnych umiejętności społecznych, a także promowanie wiedzy z zakresu umiejętności społecznych . W ramach Akademii odbędzie się cykl wykładów na temat różnych dziedzin życia […]

Inauguracja roku w Ekonomiku

Klasy III i IV przychodzą w poniedziałek 2 września na godzinę 8.00 na spotkania z wychowawcami. O godz. 8.30 wspólny apel z młodszymi klasami – I i II – w zależności od pogody – na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej – wtedy tylko dla klas i i II, które po apelu maja spotkania z […]

Zapraszamy na spotkanie rodziców i kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019-2020

Spotkania w salach na parterze i I piętrze wg porządku zamieszczonego przy drzwiach wejściowych w budynku głównym przy ulicy Karola Miarki 1  26 sierpnia godz. 10.00 Bezpośrednio po spotkaniu test dla wszystkich, którzy chcą uczyć się j. angielskiego na poziomie rozszerzonym Przypominamy oznaczenia: Po gimnazjum: 1 c – technik ekonomista 1 e – technik żywienia i usług […]