Wprowadzone przez Wojciech Janisio

Święto Trzech Króli

We wczesnym chrześcijaństwie i do dzisiaj dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia, a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu (to drugie przeniesiono ostatecznie na niedzielę po 6 stycznia, a wspomnienie cudu  weselnego na drugą niedzielę. Objawienie Pańskie ma swoją […]

Nowy Rok – 2020

Śmiałych planów i marzeń (chociaż garść kolejnych nowych) sukcesów, satysfakcji i spełnienia we… wszystkich wymiarach 😉 wspaniałych chwil z rodziną i w gronie przyjaciół –  w zdrowiu, Prawdzie, Dobru – ku Pięknu przez cały 2020 rok  

Ważne zebranie z rodzicami – propozycja ocen śródrocznych oraz możliwość konsultacji z uczącymi nauczycielami

Zebrania z rodzicami  – 27.11.2019 r. – godz. 15.45 – 16.30 Nauczyciele niebędący wychowawcami będą dla Państwa dostępni pełnią dyżur od  godz. 16.30 – 17.30 O 17.00 zapraszam zarząd rady rodziców do gabinetu dyrektora   Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA 1. Joanna Mastaj 2L 31   2.   Dorota Szafran 3L 25 3.   Grażyna […]