80 rocznica wybuchu II wojny światowej! Pamiętamy! Nigdy więcej wojny!