73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Pamiętamy!
https://www.youtube.com/watch?v=xrqXyI9xq-4