5 października – DFN w naszej szkole

Budynek główny szkoły – ul. K. Miarki 1:

„Zdrowie na talerzu i tajemniece
epidemii otyłości”
p. dr M. Sochocka
„Czy wiem, co jem”
K. Szaran
„Problem tożsamości współczesnego
chrześcijaństwa”

o. CSsR Paweł Zyskowski
„Człowiek a religia XXI w”
– Wojciech Przybysz