5-06-2014 odbył się III ETAP konkursu na MISTRZA MATEMATYKI ZSE


który wśród uczniów klas 1-3 technikum wyłonił

MISTRZÓW PŁASZCZYZNY KARTEZJAŃSKIEJ

Oto szczegółowe wyniki:

Paulina Cymbalak – 3c – 80% – Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej
klas trzecicch
Krystian Wójcicki – 1c – 60% Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej
klas pierwszych

Magdalena Klimaszewska – 3c – 60%
Barbara Sowula – 3c – 60%

Paulina Żeliźniak- 3 c – 60%
Hubert Góralczyk – 1c – 50%

Michał Józefowski – 2c – 40%
Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej
klas drugich

Piotr Basałyga – 2c – 30%
Daniel Mandziuk – 1h20%
Klaudia Drankiewicz – 3c – 10%
Michał Trajdos – 1h – 10%


Dokonaliśmy podsumowania wszystkich trzech etapów konkursu,
w których łącznie wzięło udział około 20 uczniów.
Wyłoniliśmy zwycięzców w poszczególnych pionach klas technikum na


Mistrza Matematyki ZSE w roku szk. 2013/14

KLASY TRZECIE: Paulina Cymbalak 3c – zdobyła tytuły:
Mistrz Dowodzenia,

Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej
Wicemistrz Porównań

KLASY DRUGIE: Michał Józefowski 2c– zdobył tytuły:
Mistrz Porównań
Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej

KLASY PIERWSZE: Krystian Wójcicki 1c– zdobył tytuły:
Mistrz Porównań
Mistrz Płaszczyzny Kartezjańskiej

GRATULUJEMY LAUREATOM !!!

wręczenie nagród i dyplomów 27-06-2014 na apelu,
serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej edycji konkursu wszystkim uczestnikom nauczyciele matematyki ZSE