39 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce – 13 grudnia 1981 roku