Stypendia dla uczestników projektu „Szansa w zawodowcach”? Czemu nie! ;)

Regulaminie rekrutacji do stypendium naukowego z Projektu „Szansa w Zawodowcach” jest już  wywieszony na tablicy ogłoszeń dotyczących projektu. Po regulamin i pozostałe dokumenty – potrzebne do aplikowania – zgłaszać się już mogą osoby, które…  mają szansę zdobycia tego stypendium 😉
do P. Marciniak do sali nr 9
(no chyba że do pokoju nr 12 😉

Pokonajmy razem Smoka! – akcja pod patronatem Starosty Głogowskiego, Pana Jarosława Dudkowiaka

Oddaj z nami krew!
Jeśli skończyłeś 18 lat, czujesz się zdrowy, przyjdź i podaruj innym życie!


rejestracja od 12.00 do 15.00

Ostatnia możliwość przeprowadzenia badania u lekarza przemysłowego – aktualizacja książeczki zdrowia

Przypominam, że uczniowie w zawodach  gastronomiczno – hotelarskich muszą mieć aktualne książeczki zdrowia. dzisiaj do lekarza w szkole zgłosiły się tylko 4 osoby!
Dzięki życzliwości Pana dr Cezarego Kędzi możecie jeszcze zgłaszać się
w przychodni PROVITA przy ul.
Orbitalnej 61, 67-200 Głogów  (t. 76 832 11 10)  – osiedle „Kopernik”
w terminie nie późniejszym jednak niż 26 września br.

godziny przyjęć w sprawie karty zdrowia dla naszych uczniów (nie trzeba się rejestrować):
 – 8.00-8.30 (bez piątku)
 – 15.00-15.30 – wtorki, środy
 – piątki  – 14.00-14.30

Po tym terminie wszyscy, którzy nie wykonają badań, będą zmuszeni do wykonania ich we własnym zakresie i z pełną odpłatnością!

 

 

Ważne zebrania z rodzicami – 18 września godz. 15.45 – klasy starsze i 16.00 pierwsze (poniżej) – przydział sal

Klasy II, III, IV – godz. 15.45 – 16.30


 

Nr kol.

WYCHOWAWCA

KLASA

SALA

1.

Joanna Mastaj

2L

31

 

2.

 

Dorota Szafran

3L

25

3.

 

Grażyna Durał

4L

14

4.

 

Joanna Naparło

2C

20

5.

Joanna Knysz

3C

21

 

6.

 

Barbara Jagiełło

4C

29

7.

 

Monika Korytkowska

2H

15

8.

Aneta Sroka

3H

4

 

9.

 

Patrycja Bok – Metelska

4H

8

10.

Daria Sapian

2E

5

 

11.

 

Justyna Chmielewska

3E

13

12.

 

Elżbieta Grzelczak

4E

9

13.

Karolina Bogusz – Nikolin

2A


6

 

14.

 

Monika Szjowska – Kędzierska

3A

17

Po spotkaniu delegaci klas zbiorą się w sali 31 – od 16.30

 Klasy I – 18.09.2019 r.


godz. 16.00 na sali gimnastycznej – potem do klas na spotkanie z wychowawcami

jak najszybciej wybór delegata klasy, który uda się do sali nr 31

Nr kol.

WYCHOWAWCA

KLASA

SALA

1.

Marta Sobocińska

1 L

6

 

2.

 

Elżbieta Pieniążek

1 C

24

3.

 

Edyta Porosło

1 H

13

4.

 

Kamila Szajnicka

1 E

20

5.

Małgorzata Bojko

1 A

21

 

6.

 

Krystyna Skrzydlewska

1 Lp

18

7.

 

Anna Popek

1 Cp

15

8.

Mateusz Łupak

1 Hp

4

 

9.

 

Małgorzata Karamucka

1 Ip

5

10.

Andrzej Kwaśnik

 

1 Fp

8

11.

Mariusz Madej

1 Ep

6

 

12.

 

Anna Dyrcz

1 Ap

17

 

 

Uwaga! Uczniowie klas pierwszych – atrakcyjna oferta dodatkowych zajęć z AUS

Uczniowie klas pierwszych są zaproszeni do uczestnictwa w Akademii Umiejętności Społecznych.
 
Celem naszego przedsięwzięcia jest edukacja uczestników w dziedzinach kluczowych dla życia społecznego, rozwój i poszerzanie ich wiedzy w zakresie różnorodnych umiejętności społecznych, a także promowanie wiedzy z zakresu umiejętności społecznych . W ramach Akademii odbędzie się cykl wykładów na temat różnych dziedzin życia społecznego. Wykładowcami będą eksperci w swoich dziedzinach, a zarazem praktycy.
Zajęcia kierowane są do uczniów 7., 8. klasy szkół podstawowych i 1. klasy szkół średnich z terenu powiatu głogowskiego. Odbywać się będą w soboty.
 
Chętni uczniowie zgłaszają się w dniach 09.09.2019 – 14.10.2019 poprzez maila aus.glogow@gmail.com. Oprócz tego zobowiązani są wziąć udział w inauguracji Akademii, na którą muszą przynieść zgody od rodziców/opiekunów prawnych i podpisaną przez nich klauzulę RODO.
Szczegóły zawarte są w Regulaminie i harmonogramie Akademii, które znajdziecie w linkach poniżej:
>Harmonogram zajęć
>Regulamin
>Zgoda rodziców
>Rodo
W skład Zespołu Głogowskiej Fundacji Edukacyjnej wchodzą:
dr Ewa Czaińska, Urszula Karpińska, Michał Górawski.

Zmodyfikowany plan lekcji od poniedziałku

Od poniedziałku obowiązuje nowy zmodyfikowany plan lekcji – odwiedź stronę w zakładce Uczeń

Gorąca ;) inauguracja roku szkolnego 2019/2020 :)

Opublikowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Poniedziałek, 2 września 2019

 

Inauguracja roku w Ekonomiku

Klasy III i IV przychodzą w poniedziałek 2 września na godzinę 8.00 na spotkania z wychowawcami. O godz. 8.30 wspólny apel z młodszymi klasami – I i II – w zależności od pogody – na boisku szkolnym lub
w sali gimnastycznej – wtedy tylko dla klas i i II, które po apelu maja spotkania z wychowawcami.  Przydział sal:

Sprawdźcie nowy plan na rok 2019-2020 – jest już opublikowany – zakładka

                                                                                            Zakładka Dla ucznia – u góry strony