Uwaga! Modyfikacja planu od 7 stycznia!

Sprawdź!
Zwłaszcza pod kątem przydziału sal i drobnych korekt 😉

 

Nowy Rok – 2020

Śmiałych planów i marzeń (chociaż garść kolejnych nowych)
sukcesów, satysfakcji i spełnienia we… wszystkich wymiarach 😉
wspaniałych chwil z rodziną i w gronie przyjaciół – 

w zdrowiu, Prawdzie, Dobru – ku Pięknu przez cały 2020 rok

 

Boże Narodzenie

gwiazd nad Betlejem

Niechaj Gwiazda Betlejemska,
co rozświetla mroki nocy,
doprowadzi wprost do Boga,
co w stajence Swej ubogi
Czeka na każdego z nas!
Byleś zdążył, byleś doszedł
Doń, gdy przyjdzie Wilii czas!
Byle zrodził się nie tyle w żłobie,
Lecz odrodził się na nowo
tak jak we mnie,
tak i w Tobie!

Zdrowych rodzinnych, pełnych miłości, pokoju i wspólnych kolęd Świąt życzymy całej naszej szkolnej rodzinie i przyjaciołom

 

Ważne zebranie z rodzicami – propozycja ocen śródrocznych oraz możliwość konsultacji z uczącymi nauczycielami

Zebrania z rodzicami  – 27.11.2019 r. –
godz. 15.45 – 16.30

Nauczyciele niebędący wychowawcami będą dla Państwa dostępni pełnią dyżur od  godz. 16.30 – 17.30
O 17.00 zapraszam zarząd rady rodziców do gabinetu dyrektora

 

Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA
1. Joanna Mastaj 2L 31

 

2.

 

Dorota Szafran 3L 25
3.

 

Grażyna Durał 4L 14
4.

 

Joanna Naparło 2C 20
5. Joanna Knysz 3C 21

 

6.

 

Barbara Jagiełło 4C 29
7.

 

Monika Korytkowska 2H 15
8. Aneta Sroka 3H 4

 

9.

 

Patrycja Bok – Metelska 4H 8
10. Daria Sapian 2E 5

 

11.

 

Justyna Chmielewska 3E 13
12.

 

Elżbieta Grzelczak 4E 9
13. Karolina Bogusz – Nikolin 2A 6

 

14.

 

Monika Szjowska – Kędzierska 3A 17

 

Zebrania z rodzicami uczniów  klas I – 27.11.2019 r.
godz. 16.30 – 17.15

 

Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA
1. Marta Sobocińska 1 L 6

 

2.

 

Elżbieta Pieniążek 1 C 24
3.

 

Edyta Porosło 1 H 13
4.

 

Kamila Szajnicka 1 E 20
5. Małgorzata Bojko 1 A 21

 

6.

 

Krystyna Skrzydlewska 1 Lp 18
7.

 

Anna Popek 1 Cp 15
8. Mateusz Łupak 1 Hp 4

 

9.

 

Małgorzata Karamucka 1 Ip 5
10. Andrzej Kwaśnik

 

1 Fp 8
11. Mariusz Madej 1 Ep 6

 

12.

 

Anna Dyrcz 1 Ap 17

 

Zaśpiewajmy wspólnie hymn Polski – piątek 8 listopada godz. 11.11 – zapraszamy, licząc na odpowiedni strój!

TU>List MEN Pana Dariusza Piontkowskiego

Przyznano stypendium naukowe w ramach realizowanego projektu „Szansa w zawodowcach”

Stypendium naukowe w ramach projektu „Szansa w zawodowcach” zostało przyznane uczniom z najwyższą liczbą punktów, tj.: 

Cichoń Paulina
Gołdyn Seweryn
Krawiec Joanna
Zajączkowski Sebastian
Ratajczak Jagoda

Stypendium będzie wypłacane przez 10 kolejnych miesięcy – po 1 000 zł!