Uwaga! Modyfikacja planu od 7 stycznia!

Sprawdź!
Zwłaszcza pod kątem przydziału sal i drobnych korekt 😉

 

Ważne zebranie z rodzicami – propozycja ocen śródrocznych oraz możliwość konsultacji z uczącymi nauczycielami

Zebrania z rodzicami  – 27.11.2019 r. –
godz. 15.45 – 16.30

Nauczyciele niebędący wychowawcami będą dla Państwa dostępni pełnią dyżur od  godz. 16.30 – 17.30
O 17.00 zapraszam zarząd rady rodziców do gabinetu dyrektora

 

Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA
1. Joanna Mastaj 2L 31

 

2.

 

Dorota Szafran 3L 25
3.

 

Grażyna Durał 4L 14
4.

 

Joanna Naparło 2C 20
5. Joanna Knysz 3C 21

 

6.

 

Barbara Jagiełło 4C 29
7.

 

Monika Korytkowska 2H 15
8. Aneta Sroka 3H 4

 

9.

 

Patrycja Bok – Metelska 4H 8
10. Daria Sapian 2E 5

 

11.

 

Justyna Chmielewska 3E 13
12.

 

Elżbieta Grzelczak 4E 9
13. Karolina Bogusz – Nikolin 2A 6

 

14.

 

Monika Szjowska – Kędzierska 3A 17

 

Zebrania z rodzicami uczniów  klas I – 27.11.2019 r.
godz. 16.30 – 17.15

 

Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA
1. Marta Sobocińska 1 L 6

 

2.

 

Elżbieta Pieniążek 1 C 24
3.

 

Edyta Porosło 1 H 13
4.

 

Kamila Szajnicka 1 E 20
5. Małgorzata Bojko 1 A 21

 

6.

 

Krystyna Skrzydlewska 1 Lp 18
7.

 

Anna Popek 1 Cp 15
8. Mateusz Łupak 1 Hp 4

 

9.

 

Małgorzata Karamucka 1 Ip 5
10. Andrzej Kwaśnik

 

1 Fp 8
11. Mariusz Madej 1 Ep 6

 

12.

 

Anna Dyrcz 1 Ap 17

 

Zaśpiewajmy wspólnie hymn Polski – piątek 8 listopada godz. 11.11 – zapraszamy, licząc na odpowiedni strój!

TU>List MEN Pana Dariusza Piontkowskiego

Przyznano stypendium naukowe w ramach realizowanego projektu „Szansa w zawodowcach”

Stypendium naukowe w ramach projektu „Szansa w zawodowcach” zostało przyznane uczniom z najwyższą liczbą punktów, tj.: 

Cichoń Paulina
Gołdyn Seweryn
Krawiec Joanna
Zajączkowski Sebastian
Ratajczak Jagoda

Stypendium będzie wypłacane przez 10 kolejnych miesięcy – po 1 000 zł! 

Za nami XXII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Głogowie

XXII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W EKONOMIKU

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bardzo wielu zajęciach zarówno u nas na miejscu, jak i wychodząc do: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, II Liceum Ogólnokształcącego , Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego i Zespołu Szkół Samochodowych.

KTÓRYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA FESTIWALOWĄ GOŚCINĘ.

 • „Granice układu słonecznego” – w II Liceum Ogólnokształcące
 • „Prekursorzy przedsiębiorczości XIX w. i ich wpływ dzisiejszy świat na przykładzie Ignacego Łukasiewicza Giuseppe Verdiego” – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • „Genetyczny portret przestępcy” – Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego
 • „Algorytm Arithmetica Linearis jako najstarszy komputer” – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • „Quiz – kalejdoskopem przez USA” – Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych
 • „ Głogowski Regionalizm” – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Zaproszeni przez nas goście przeprowadzili następujące zajęcia:

 • „Geny – czym są i jak działają? „– wykład Pana Piotra Łaciny z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 • „Przygoda i udręka – czyli jak dawniej podróżowano” –wykład Pana Antoniegov Boka z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej i Patrycji Bok – Metelskiej
 • „Sondaże – wiarygodne źródło informacji czy narzędzie manipulowania społeczeństwem?” – wykład Pana Michała Lubicz- Miszewskiego z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • „Prawa pracownika i ich ochrona” wykład Pana Jana Buczkowskiego – Kierownika Oddziału w Legnicy – Państwowa Inspekcja Pracy
 • „Kosmetyczne hity i mity” – wykład Pani Joanny Cabaj z Politechniki Wroclawskiej
 • „Model 5S” – zajęcia Pani Małgorzaty Dragan i pana Roberta Rząsy – z SITECH sp. z o.o. w Polkowicach.

Zajęcia w Ekonomiku prowadzili następujący nauczyciele:

„Magia na lekcjach chemii” – Anna Dyrcz
„Chrońmy naszą planetę” – Anna Bielecka, Joanna Mastaj
„Animator czasu wolnego – jak zorganizować czas wolny na wesoło” – Aneta Sroka
„Sprawiedliwy Ekonomik” – Dorota Szafran i Kamila Szajnicka
„Kupujemy sprawiedliwie” – Joanna Knysz i Alicja Głogowska
„Pokaz serwisu specjalnego – flambirowanie potraw” – Małgorzata Bojko i Barbara Tylak
„Języki obce w zawodach Ekonomika: język angielski w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych” – Anna Idzikowska – Majchrzak i Patrycja Bok – Metelska
 „Stereotypy i uprzedzenia przyczyną przemocy rówieśniczej” – Daria Sapian
„Liczby i słowa w praktyce” – Grażyna Durał, Grzegorz Janek, Elżbieta Przyszlakowska, Elżbieta Pieniążek
„Poznajemy zawody Ekonomika” – Dorota Szafran, Kamila Szajnicka, Monika Korytkowska

 „Łacina – „martwy” język, który jest ciągle żywy” – Krzysztof Jeleń
„Komunikacja czy manipulacja?” – Wojciech Janisio

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły skierowane były do różnych odbiorców –
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 
jak i szkół ponad podstawowych.

DYREKCJA SZKOŁY I KOORDYNATOR SZKOLNY FESTIWALU – ANGELIKA MARCINIAK
SERDECZNIE DZIĘKUJE NASZYM FESTIWALOWYM GOŚCIOM
ORAZ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I PRELEGENTOM ZA ZAANGAŻOWANIE 

TU> FOTORELACJE  na szkolnym FB – z praktycznie wszystkich powyższych wykładów

 

 

Dolnośląski Festiwal Nauki w Ekonomiku – zapraszamy!

HARMONOGRAM XXII DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI
TU>plakat DFN w Głogowie

W  ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

WYKAZ WYKŁADÓW , WARSZTATÓW

W ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
odbędą się następujące zajęcia:

9 października 2019 (ŚRODA)

Godziny Nazwa zajęć Prowadzący liczba osób
9.00 – 10.00

I gr

Magia na lekcjach chemii Anna Dyrcz 10 osób
9.00 – 10.00

I gr.

Chrońmy naszą planetę. Anna Bielecka

Joanna Mastaj

10-15 osób
9.00 – 10.30 Animator czasu wolnego – jak zorganizować czas wolny na wesoło. Aneta Sroka

Jedności Robotniczej

15 osób
9.30 – 11.00 „Sprawiedliwy Ekonomik” Dorota Szafran

Kamila Szajnicka

25 osób
9.30 – 11.00 „Kupujemy sprawiedliwie” Joanna Knysz

Alicja Głogowska

25 osób
9.30 – 10.30 Prawa pracownika i ich ochrona Jan Buczkowski Kierownik Oddziału w Legnicy – Państwowa Inspekcja Pracy 60 osób

 

9.00 – 11.30 Pokaz serwisu specjalnego – flambirowanie potraw Małgorzata Bojko

Barbara Tylak

Jedności Robotniczej

25 osób
10.00 – 11.00

II gr.

Chrońmy naszą planetę. Anna Bielecka

Joanna Mastaj

10-15 osób
10.00 – 11.00

II gr

Magia na lekcjach chemii Anna Dyrcz 10 osób
10.00-11.00 Geny – czym są i jak działają? Mgr inż. Piotr Łacina
10.00 – 11.00 Języki obce w zawodach Ekonomika: język angielski w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Anna Idzikowska – Majchrzak

Patrycja Bok – Metelska

15 osób
11.00 – 12.30 Animator czasu wolnego – jak zorganizować czas wolny na wesoło. Aneta Sroka

Jedności Robotniczej

15 osób
11.30-12.30 Sondaże – wiarygodne źródło informacji czy narzędzie manipulowania społeczeństwem? dr Michał Lubicz Miszewski
11.30 – 12.30 „Przygoda i udręka – czyli jak dawniej podróżowano” Antoni Bok

Patrycja Bok – Metelska

30
12.00 – 14.30 Pokaz serwisu specjalnego – flambirowanie potraw Małgorzata Bojko

Barbara Tylak

Jedności Robotniczej

25 osób

10 października 2019 (CZWARTEK)

8.50 – 10.30 Stereotypy i uprzedzenia przyczyną przemocy rówieśniczej. Daria Sapian 25 osób
9.00 – 10.40 Liczby i słowa w praktyce Grażyna Durał

Grzegorz Janek

Donata Stankiewicz

Elżbieta Przyszlakowska

Magdalena Tryścień

Elżbieta Pieniążek

30 osób
9.00 – 11.30 Pokaz serwisu specjalnego – flambirowanie potraw Małgorzata Bojko

Barbara Tylak

Jedności Robotniczej

25 osób
9.30 – 11.00 „Poznajemy zawody Ekonomika” Dorota Szafran,

Kamila Szajnicka,

Monika Korytkowska

20 osób
9.30 – 10.30 „Przygoda i udręka – czyli jak dawniej podróżowano” Antoni Bok

Patrycja Bok – Metelska

30 osób
10.00-11.00 Kosmetyczne hity i mity. dr hab. Inż. Joanna Cabaj

Politechnika Wrocławska

10.00 – 11.30 Łacina – „martwy” język, który jest ciągle żywy. Krzysztof Jeleń 25 osób
11.00 – 12.30 Komunikacja czy manipulacja? Wojciech Janisio 60 osób
11.00 – 12.30 Model  5S SITECH sp. z o.o. 60 osób
12.00 – 14.30 Pokaz serwisu specjalnego – flambirowanie potraw Małgorzata Bojko

Barbara Tylak

Jedności Robotniczej

25 osób