10 Przykazań Kierowcy

1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych
ludzi.

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszysz
w drogę
– umiej też Mu podziękować za opiekę.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.

7. Nie jedź brawurowo.

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9.
Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych – szanuj pracę policji.