godz. 10.00 – klasy technikum – I Cp, I Ep, I Hp, I Lp, I Rp – parter

1Cp – sala nr 3

1Ep – sala nr 4

1Hp – sala nr 5

1Lp – sala nr 8

1Rp – sala nr 9

godz. 11.00 – klasy szkoły branżowej – I Ap, I Bp – I piętro

1Ap – sala nr 17

1B – sala nr 18

Zapraszamy uczniów i rodziców!
(wykaz konkretnych sal, w których odbędą się spotkania, będzie wywieszony przy wejściu do szkoły)

1 września – po apelu – test z języka angielskiego dla osób chętnych w danych klasach – będzie decydował
o przydziale do grup zaawansowanych

Prosimy o przyniesienie na spotkanie wpisowego – 100 zł – na zakup strojów, kart dostępowych, wyrobienie identyfikatorów, konserwację i remont szafek uczniowskich – w tym składka na Radę Rodziców (30 zł)