Oferta zawodów w roku szkolnym 2023/2024 – patrz poniżej – nazwy zawodów to linki
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

TU > NASZE ATUTY

Tu> dokonasz rejestracji

załóż konto, koniecznie wydrukuj wniosek i przynieś do szkoły, żeby dokonać rejestracji

TU>> instrukcja, jak korzystać z naboru elektronicznego

Technikum nr 4 – pięcioletnie po szkole podstawowej:
– j. obce: niemiecki i angielski


TU > technik ekonomista – 30 miejsc

 – rozszerzony angielski/niemiecki – wybrany j. obcy zawodowy, matematyka
specjalności: nowoczesna bankowość i finanse jednostek samorządowych

TU > technik hotelarstwa – 30 miejsc

rozszerzony angielski/niemiecki – wybrany j. obcy zawodowy, matematyka
specjalności: wellness &spa i menager gastronomii

TU > technik żywienia i usług gastronomicznych – 30 miejsc

rozszerzony angielski/niemiecki – wybrany j. obcy zawodowy, matematyka
specjalności: dietetyka menager gastronomii

TU > technik logistyk – 30 miejsc – pod patronatem ARRA Group

– rozszerzony: angielski/niemiecki, wybrany j. obcy zawodowy, matematyka
specjalność: ekologistyka

TU > technik rachunkowości 15 miejsc – pod patronatem ARRA Group

– rozszerzony: angielski/niemiecki, wybrany j. obcy zawodowy, matematyka


TU > 
technik spedytor 15 miejsc – nowość – pod patronatem ARRA Group

 – rozszerzony: angielski/niemiecki, wybrany j. obcy zawodowy, matematyka


–  we wszystkich klasach istnieje także możliwość nauki języka francuskiego (przy odpowiedniej liczbie osób)!

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Głogowie – trzyletnia po szkole podstawowej:
– j. obce: niemiecki lub angielski


TU > kucharz – 60 miejsc

specjalizacja: żywienie człowieka z elementami dietetyki


Branżowa Szkoła II stopnia w Głogowie – po Branżowej Szkole I stopnia – tylko w zawodzie kucharz
TRYB ZAOCZNY – 30 miejsc
j. obce: niemiecki, angielski

TU > technik żywienia i usług gastronomicznych