TECHNIK HOTELARSTWA 422402

   

Zdobywane umiejętności

Praktyka

Uprawnienia

stosowanie podstawowych zasad gospodarki
rynkowej,
– prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż
usług hotelarskich,
– umiejętność prowadzenia rezerwacji usług hotelarskich,
– wykonywanie prac związanych z obsługa gości w recepcji,
– przygotowanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
– przygotowanie i podawanie śniadań w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie,
– przyjmowanie i realizacji zamówień na hotelarskie usługi
dodatkowe,
– planuje i realizuje usługi w recepcji poprzez rezerwację
usług hotelarskich korzystając z komputerowych
systemów rezerwacyjnych oraz sporządza dokumentację
z tym związaną,
– obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających,
– utrzymania czystości i porządku w jednostkach
mieszkalnych,
– kalkulowanie kosztów pobytu gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie,
– prawidłowe obsługiwanie konsumenta w części
gastronomicznej hotelu,
– sporządzanie podstawowych potraw, napojów,
deserów z różnych grup produktów,
– układanie menu,
– organizowanie pracy biurowej i obsługiwanie
nowoczesnego sprzętu biurowego, w tym korzystanie
z komputerowych programów użytkowych,
– stosowanie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. oraz
sanit. – epidemiolog.
4 tygodnie w klasie II
4 tygodnie w klasie III
w obiektach bazy noclegowej, takich jak: hotele, zakłady hotelarskie, domy wczasowe, pensjonaty,
Wymagana karta zdrowia:
– wymazy
– badania lekarskie
 – nauka praktyczna we własnych warsztatach szkolnych
Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających zdobycie 2 kwalifikacji zawodowych:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Potrafi wykonać wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, takie jak: zorganizowanie pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednia pod względem jakości obsługa, współpraca z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń. Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są: obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.