Nauka w systemie zaocznym – tylko dla absolwentów ZSZ w zawodzie kucharz
możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i zdobycia tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych

Zdobywane umiejętności Praktyka Uprawnienia
– planowanie, analizowanie i modyfikowanie
sposobu żywienia,
– planowanie, nadzorowanie i rozliczanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych,
– organizacja produkcji gastronomicznej,
– przygotowanie oferty usług gastronomicznych,
– korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania
nauka praktyczna w własnych warsztatach szkolnych, które prowadzą własną działalność lub w zakładach, związanych z żywieniem – do zaliczenia w przypadku pracy w zawodzie kucharz
Wymagana aktualna Karta Zdrowia:
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych KKZ 

Potrafi wykonać wszystkie czynności związane z fachowym kompleksowym przygotowaniem potraw, obsługą gości korzystających z usług gastronomicznych. Typowymi miejscami pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są: restauracje, bary, puby, hotele, kawiarnie, cafeterie, pizzerie, bart typu fast food, sanatoria, stołówki szkolne, przedszkolne, szpitalne, może prowadzić własną działalność gastronomiczną.