TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

 

Zdobywane umiejętności

Praktyka

Uprawnienia

– z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– podejmowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej,
– sporządzanie, ocena organoleptyczna i
ekspedycja potraw i napojów,
– ocena żywności pod względem towaroznawczym
oraz jej przechowywania,
– rozróżnianie metod i techniki sporządzania potraw i napojów,
– przestrzeganie zasady racjonalnej gospodarki
żywnością,
– użytkowanie sprzętu i urządzeń do sporządzania
i ekspedycji potraw i napojów,
– planowanie, analizowanie i modyfikowanie
sposobu żywienia,
– planowanie, nadzorowanie i rozliczanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych,
– organizacja produkcji gastronomicznej,
– przygotowanie oferty usług gastronomicznych,
– korzystanie ze specjalistycznych programów
komputerowych do planowania i rozliczania
kosztów usług gastronomicznych.
4 tygodnie w klasie III
nauka praktyczna w własnych  warsztatach szkolnych,
które prowadzą własną działalność, związaną z organizacją i prowadzeniem usług gastronomicznych dla mieszkańców Głogowa
lub w zakładach, związanych z żywieniem. Wymagana karta zdrowia:
– wymazy
– badania lekarskie
Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających zdobycie 2 kwalifikacji:

Uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Potrafi wykonać wszystkie czynności związane z fachowym kompleksowym przygotowaniem potraw, obsługą gości korzystających z usług gastronomicznych. Typowymi miejscami pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są: restauracje, bary, puby, hotele, kawiarnie, cafeterie, pizzerie, bart typu fast food, sanatoria, stołówki szkolne, przedszkolne, szpitalne, może prowadzić własną działalność gastronomiczną.