TECHNIK LOGISTYK 333107

     

Zdobyte umiejętności

Praktyki

Uprawnienia

 – optymalizacja zarządzania
przestrzeniami magazynowymi
– 
zarządzanie zapasami;
– organizowania prac związanych z
gospodarką magazynową;
– zarządzania gospodarką odpadami;
– planowania i organizowania
prac związanych z procesem
logistycznym w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych.
 4 tygodnie w III klasie w magazynach firm różnych branż, w firmach transportowych i spedycyjnych Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających zdobycie 2 kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów, czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.