Oferta zawodów w roku szkolnym 2020/2021
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

TU > NASZE ATUTY

Tu> dokonasz rejestracji

załóż konto, koniecznie wydrukuj wniosek i przynieś do szkoły, żeby dokonać rejestracji

 

Technikum nr 4 – pięcioletnie po szkole podstawowej
– j. obce: niemiecki i angielski


TU > technik ekonomista – 15 miejsc

 – rozszerzony angielski/niemiecki, wybrany j. obcy zawodowy, matematyka
specjalności: nowoczesna bankowość i finanse jednostek samorządowych

TU > technik hotelarstwa – 15 miejsc

rozszerzony angielski/niemiecki,wybrany j. obcy zawodowy, geografia
specjalności: wellness &spa i menager gastronomii

TU > technik żywienia i usług gastronomicznych – 15 miejsc

rozszerzony angielski/niemiecki, wybrany j. obcy zawodowy, chemia
specjalności: dietetyka menager gastronomii

TU > technik logistyk – 30 miejsc

– rozszerzony: angielski/niemiecki, wybrany j. obcy zawodowy, matematyka
specjalność: ekologistyka

TU >technik rachunkowości – 15 miejsc – nowość!

– rozszerzony: angielski/niemiecki, wybrany j. obcy zawodowy, matematyka

–  we wszystkich klasach istnieje także możliwość nauki języka francuskiego (przy odpowiedniej liczbie osób)!

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Głogowie  – trzyletnia po szkole podstawowej
j. obce: niemiecki lub angielski


TU > kucharz – 30 miejsc

specjalizacja: żywienie człowieka z elementami dietetyki

Branżowa Szkoła II stopnia w Głogowie  – dwuletnia po zsz w zawodzie kucharz –
TRYB ZAOCZNY
j. obce: niemiecki, angielski


TU > technik żywienia i usług gastronomicznych