Dokumenty do pobrania w realizacji projektu unijnego „Zawód przyszłości”:

TU>Dzienniczek Stażu Zawód Przyszłości
TU>Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela
TU>Formularz rekrutacyjny dla ucznia
TU>GŁW – deklaracja zwrotu kosztów za bilety
TU>GŁW – deklaracja zwrotu kosztów  za samochód
TU>GŁW – oświadczenie osoby dowożącej – Zał. 2
TU>GŁW – oświadczenie osoby dowożonej – Zał. 3
TU>GŁW – oświadczenie właściciela pojazdu o użyczeniu – Zał. 1
TU>GŁW – Zał. 1A – oświadczenie o posiadaniu uprawnień do pr. pojazdu
TU>GŁW – Zał. 1B – oświadczenie informacyjne o pojeździe
TU>REGULAMIN projektu Zawód przyszłości
TU>Umowa stażowa Zawód Przyszłości
TU>Umowa uczestnictwa – nauczyciel
TU>Umowa uczestnictwa – uczeń
TU>Zaświadczenie o ukończeniu stażu zawodowego