XXXI Międzywojewódzkiego Konkursu Rachunkowości zorganizowany przy współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział we Wrocławiu odbył się w dniach 02-03 czerwca 2011 r. w siedzibie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.

Celem konkursu jest od lat pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu zasad rachunkowości, rozwijanie zainteresowań uczniów kształceniem umiejętności zawodowych z zakresu rachunkowości, stworzenie trwałych podstaw do dalszego efektywnego uczenia się przedmiotów rachunkowo-księgowych.Uczestnikami konkursu były 3-osobowe zespoły uczniów szkół ponadgimnazjalnych województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego kształcące młodzież w zawodzie „technik ekonomista”.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy II „c”:
– Agnieszka Czerniawska
– Monika Kotala
– Ewelina Sławińska

Konkurs składał się z dwóch etapów:
– I etap – etap pisemny (pierwszy dzień zmagań) – eliminacje pisemne, w których uczniowie wykazali się umiejętnościami praktycznymi z zakresu zasad rachunkowości
– II etap – etap ustny (drugi dzień zmagań)

Zadania pisemne I etapu opracowane zostały przez pracowników Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział we Wrocławiu. Pytania do części ustnej konkursu przygotowała przewodnicząca Komisji konkursowej prezes Stowarzyszenia p. Henryka Turowska.
Po etapie pisemnym konkursu dwie nasze uczennice zdobyły największą ilość punktów wśród wszystkich uczestników i znalazły się w gronie 10 osób, które zakwalifikowały się do etapu ustnego konkursu. Były to: Monika Kotala (uzyskała największą ilość punktów – 51/60) i Ewelina Sławińska (zajęła 2 miejsce po etapie pisemnym zdobywając 38,5/60)

Ostateczny wynik konkursu ustalono na podstawie punktów uzyskanych przez uczestników we wszystkich etapach.
W klasyfikacji indywidualnej
nasze dwie uczennice zajęły czołowe miejsca:

I miejsce – Monika Kotala – klasa 2c
IV miejsce
– Ewelina Sławińska – klasa 2c

W klasyfikacji zespołowej nasza drużyna zdobyła największą ilość punktów i zajęła I miejsce, wyprzedzając znacznie kolejną drużynę.
Laureaci XXXI Międzywojewódzkiego Konkursu Rachunkowości otrzymali nagrody ufundowane przez Wyższą szkołę Bankową z Wrocławia i Starostwo Powiatowe w Wołowie. Zwycięskim drużynom wręczono puchary i dyplomy.
Uczennice naszej szkoły przygotowywała do udziału w konkursie Pani Barbara Jagiełło i także Pani Jagiełło sprawowała opiekę nad ww. uczennicami w czasie konkursu.

Notatkę sporządziła Barbara Jagiełło