Harmonogram działań w projekcie Erasmus +

  1. Działania promocyjno – informacyjne
  2. Procedura rekrutacyjna z możliwością odwołania
  3. Powstanie listy uczestników i listy rezerwowej
  4. Program przygotowawczy dla wszystkich uczestników projektu, który obejmuje m.in. :

a) Wypełnienie przez uczniów arkuszy samooceny ECVET „poziom językowych i socjalnych kompetencji” (1 faza)

b) Aktywowanie kont uczestników na platformie UE z kursami online

c) Etap przygotowawczy z intensywnym treningiem językowym: 20 godzin

d) Szkolenie: „Poradnik dobrych manier” „jak sobie poradzić z codziennością”

e) Przygotowanie mentalno-pedagogiczne z pedagogiem szkolnym

f) Trening dotyczący metod szukania pracy wraz z opracowaniem dokumentów aplikacyjnych z nauczycielem przedmiotów zawodowych

g) Indywidualne konsultacje dla każdego ucznia -uczniowie (2 osoby w zespole) otrzymują indywidualne zadania z obszaru kompetencji kluczowych lub zawodowych, w zależności od osiągnięć i możliwości (np. czytanie i tłumaczenie artykułu fachowego)

h) Uczniowie wypełniają arkusz samooceny „poziom językowych i socjalnych kompetencji” ( 2 faza)

5. Pobyt zagraniczny – staż zawodowy

a) praca w zakładach

b) wycieczki

c) trening językowy

d) czas wolny

6. Terminy wyjazdów:

a) I grupa 2015-02-02 do 2015-02-28 – 4 uczniów zawodzie technik logistyk

b) II grupa 2015-02-28 do 2015-03-28 – 22 uczniów , tj.: 4 uczniów zawodzie technik logistyk, 8 w zawodzie technik hotelarstwa, 6 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i 4 uczniów ZSZ w zawodzie kucharz

c) II grupa 2015-11-23 do 2015-12-19 – 4 uczniów zawodzie technik logistyk

7. Podsumowanie projektu w szkole – po odbyciu staży:

a) Uczniowie wypełniają arkusz samooceny „poziom językowych i socjalnych kompetencji” (3 faza), ocenienie z wychowawcą szkolnym w porównaniu do oceny komisji rekrutacyjnej

b) Uczniowie piszą raport o ich pobycie w Turyngii, w nim oceniają ich osobisty rozwój z uwzględnieniem rozszerzenia kompetencji językowych, socjalnych i zawodowych. To „wypracowanie” po polsku wspiera takie kluczowe kompetencje jak pisanie w języku ojczystym oraz przyjmowanie, przetwarzanie i dalsze przekazywanie informacji.

c) Uczniowie uzupełniają teczki z dokumentami aplikacyjnymi z pobytu zagranicznego

d) Dalsze konsultacje; ocena zadań wykonanych przez uczniów

8. Upowszechnianie wyników projektu; warsztaty, apele, ogłoszenia, pokazy, konferencje, prezentacje, spotkania, festiwal nauki, itp

9. Źródła informacji o projekcie:

a) szkoła

b) tablice informacyjne, ulotki

c) strony internetowe szkoły, facebook

d) w prasie

e) lokalnej TV

10. Raport końcowy

11. Zakończenie projektu 2016-03-31