Obszary Predyspozycje Opiekun Uwagi
artystyczno-humanistyczny: – muzyczne Paulina Skibiszewska
– taneczne Anna Popek
– teatralno-recytatorskie Elżbieta Pieniążek
– językowe Marta Sobocińska j. ang.
informatyczno-ekonomiczny: – informatyczne Tomasz Borowiak

Alicja Zańko

– koło inf.
(z elementami przedsiębiorczości)
– szkolna strona internetowa
– matematyczne Grażyna Durał
Krystyna Liszczyńska
Grzegorz Janek
– kl. I-II
– konkursy
– dla maturzystów
– ekonomiczne Angelika Marciniak, Elżbieta Kobzińska

Anna Olczak

Anna Bielecka, Joanna Naparło

– Koło Młodego Przedsiębiorcy
– olimpiady i konkursy
– koło „Z klasy do kasy”
sportowo-turystyczny: – sportowe Jarosław Dudkowiak

Mariusz Madej

– SKS-koszykówka chł.
– SKS-koszykówka dz.
– siatkówka
– turystyczne Elżbieta Wasielewska, Krystyna Liszczyńska
– fotograficzno-przyrodnicze Grzegorz Janek
– przyrodnicze Anna Malinowska Liga Ochrony Przyrody
społeczno-organizacyjny: – gastronomiczne Elżbieta Wasielewska, Elżbieta Grzelczak Koło Młodego Żywieniowca
– wolontariat Małgorzata Głowacka
Paulina Skibiszewska
Beata Michalska
– wolontariat
– Caritas
– PCK

Lider SSWU : Magdalena Tryścień

Masz jakieś pytania? Zgłoś się do nauczycieli – opiekunów poszczególnych sekcji.