Uczniowie klas w naszym zespole szkół:

I eTechnikum nr 4 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
I h Technikum nr 4 w zawodzie technik hotelarstwa
I a ZSZ nr 2 w zawodzie kucharz

proszeni są o wykonanie badań lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych.
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie (ul. Piotra Skargi 4)

w godzinach od 800 do 1000
przez trzy kolejne dni można zrobić wymazy.

HARMONOGRAM BADAŃ W STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ

KLASA

TERMIN

LICZBA UCZNIÓW

I h – technik hotelarstwa

3, 4,5. sierpnia 2015 r.
5,6,7. sierpnia 2015 r.

1 – 15
16 – 30

I e – technik żywienia
i usług
gastronomicznych

10,11,12. sierpnia 2015r. 12,13,14. sierpnia 2015 r.

1 – 15
16 – 30

I a – kucharz

24,25,26. sierpnia 2015 r. 26,27,28. sierpnia 2015 r.

1 – 15
16 – 30

1 – 4 września 2015 r. – dla osób, które nie mogły wykonać badań w ww. terminie

Następnie, po wykonaniu wyników, (wpisanych do karty zdrowia, które z sanepidu będzie odbierać sukcesywnie pracownik szkoły) trzeba się zgłosić do lekarza przemysłowego,

który będzie przyjmował
w budynku szkoły -ul. K. Miarki, na parterze,

sala nr 2 – w gabinecie pielęgniarki – od godziny 1100

(lekarz będzie tylko do ostatniego pacjenta)

Pan dr Cezary Kędzia


26.08.2015 r.- ( środa) ok. 40 os. – od godz. 11.00
27.08.2015 r. – (czwartek) ok. 40 os. – od godz. 11.00
02.09.2015 r. – (środa) ok. 40 os. – od godz. 11.00
09.09.2015 r. – (środa) ok. 40 os. – od godz. 11.00


Uczniowie klas III e, IIIa oraz III h z uwagi na konieczność aktualizacji badań do celów sanitarno – epidemiologicznych muszą zgłosić się również z książeczkami zdrowia
(ta część książeczek, która pzostanie na Jedności Robotniczej zostanie przeniesiona do szkoły)
na wizytę do ww. lekarza przemysłowego wyznaczonych terminach

odpłatność u wychowawcy