Zdobywane umiejętności

Praktyka

Uprawnienia

→ poszukuje klientów i negocjuje z nimi warunków obsługi i przewozu ładunków w celu podpisania umów związanych z organizacją przewozów wszystkimi gałęziami transportu,
→ ustala szczegóły dotyczące transportu,
→ specjalistyczne doradztwo w zakresie np. wyboru gałęzi i środków transportu,
→ ubezpieczenia towaru, wyboru i zaplanowania drogi przewozu,
→ rozmieszczanie i zabezpieczenie ładunku w środku transportu,
→ negocjuje ceny za usługę oraz rozliczanie należności za usługi,
organizuje załadunek i wyładunek towarów,
łączenie przesyłek i szukanie ładunków powrotnych w celu optymalnego wykorzystanie środka transportu,
sporządza dokumentację związaną z realizacją przewozu,
nadzoruje i monitoruje proces przemieszczania ładunków oraz czynności przeładunkowych,
organizacja i sporządzanie odprawy celnej ładunków,
organizowanie czasowego przechowywania i magazynowania ładunków.
 4 tygodnie w klasie
2 tygodnie w klasie III
pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów
Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających zdobycie 1 kwalifikacji:SPL.05.
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów:
1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Może pracować w pomieszczeniach biurowych i miejscach załadunku, rozładunku oraz przeładunku towarów. Pracę znajdzie w firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych, agencjach portów morskich i lotniczych oraz w hurtowniach i placówkach handlowych.