TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 – nowość! 

Zdobywane umiejętności Praktyka Uprawnienia
– prowadzi różne formy ewidencji dla celów podatkowych oraz księgi rachunkowe, w ramach których sporządza, gromadzi, kontroluje i przechowuje dokumenty księgowe;
– przygotowuje sprawozdania finansowe; przeprowadza podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości;
– dokonuje rozliczeń finansowych,
– sprawdza terminy spłat zobowiązań oraz wpływu należności;
– nalicza wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 4 tygodnie w klasie II 
2 tygodnie w klasie III 
w działach jednostek gospodarczych, bankach, biurach rachunkowych, Urzędach Miasta, Urzędach Gmin, Urzędach Skarbowych.
Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających zdobycie 2 kwalifikacji:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 
Może być zatrudniony w bankach, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i gmin.
Jest przygotowany do rozpoczęcia, zorganizowania
i uruchomienia własnej działalności gospodarczej.