TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 – nowość!
 

Zdobywane umiejętności Praktyka Uprawnienia
→ prowadzi sprawy kadrowo-płacowe i gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych
→ sporządza dokumentację kadrową,
→ rozlicza wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
→ prowadzi ewidencje podatkowe i rozliczenia podatkowe,
→ prowadzi rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
→ stosuje technologie informacyjne i systemy komputerowe
→ organizuje rachunkowość jednostek organizacyjnych,
→ ewidencjonuje operacje gospodarcze w formie pełnej księgowości,
→ przeprowadzania inwentaryzację i rozlicza jej wyniki,
→ ustala wynik finansowy,
 sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe,
 prowadzi analizę finansową
 4 tygodnie w klasie II 
2 tygodnie w klasie III 
w działach jednostek gospodarczych, bankach, biurach rachunkowych, Urzędach Miasta, Urzędach Gmin, Urzędach Skarbowych.
Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających zdobycie 2 kwalifikacji:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 
Może być zatrudniony w bankach, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i gmin.
Jest przygotowany do rozpoczęcia, zorganizowania
i uruchomienia własnej działalności gospodarczej.