TECHNIK HANDLOWIEC

Zdobywane umiejętności

Praktyka

Uprawnienia

– organizowanie prac w zakresie przyjmowania,
dostaw oraz przygotowywania towarów do
sprzedaży,

– wykonywanie prac związanych
z obsługą klientów oraz realizacją transakcji
kupna – sprzedaży,

– prowadzenie działań reklamowych
i marketingowych,

– organizowanie i prowadzenie działalności
handlowej,

– zarządzanie działalnością handlową
przedsiębiorstwa.

4 tygodnie w klasie II

w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
w zarządach firm handlowych

Wymagana karta zdrowia:
– wymazy,
– badania lekarskie.

Absolwent z przygotowaniem zawodowym w zawodzie technik handlowiec posiada dwie kwalifikacje:

1. Prowadzenie
sprzedaży.
2. Prowadzenie
działalności
handlowej.

może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach usługowo-handlowych. Jest przygotowany do zorganizowania i uruchomienia własnej firmy handlowej.