Procedura VI


Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego


udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku
kiedy ofiara doznała obrażeń,

niezwłoczne powiadomienie koordynatora dsb, wicedyrektora dyżurnego/dyrektora szkoły,

jak najszybsze powiadomienie rodziców ucznia,

niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów
przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.