Listy podręczników do wszystkich typów szkół na rok szkolny 2020/2021
(pliki do pobrania)

PO GIMNAZJUM


TU> Technikum_nr_4

 TU>Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 

We wrześniu kiermasz podręczników używanych organizowany przez bibliotekę szkolną
– WARTO zatem NIECO SIĘ WSTRZYMAĆ

oznaczenia klas:

c – technik ekonomista
e – technik żywienia i usług gastronomicznych
h – technik hotelarstwa
l – technik logistyk
a – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – tylko z aktualnym dopuszczeniem MEN


TU> Technikum_nr_4

 TU>Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

oznaczenia klas:

cp – technik ekonomista
ep, fp – technik żywienia i usług gastronomicznych
hp, ip – technik hotelarstwa
lp – technik logistyk
ap – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia