Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – MEN

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2019- 2020

SEMESTR II

 

L.p.

Planowane czynności

Termin realizacji

 

STYCZEŃ

1.

Egzamin zawodowy

9 i 10.01.2020 r.

2.

RP podsumowująca sem. I

15.01.2020 r., godz. 15.30

 

Egzamin z kwalifikacji zawodowych:

część praktyczna: A.32, T.12, T.15 – 9.01.2020, g.13.00
 A.36 – 16.01.2020 r. – g.9.00
część pisemna: A.36, T.12, T.15 — 10.01.2020, g. 12.00
A.32 – 10.01.2020, g. 14.00

 

3.

ZEBRANIE Z RODZICAMI podsumowujące s. I

22.01.2020 r.

4.

Studniówka 2020

24.01.2020 r.

 

LUTY

5.

Ferie zimowe

10 – 23.02.2020 r.

MARZEC

6.

Wystawienie propozycji ocen rocznych uczniom kl. 4

17.03.2020 r.

7.

ZEBRANIE z rodzicami
w klasach IV TECHNIKUM –  podać propozycje ocen końcowych,

18.03.2020 r.
(środa, godz.16.00)

8.

PROMOCJA SZKOŁY w terenie – rozpoczęcie akcji

wg ustalonego harmonogramu

KWIECIEŃ

9.

Ostateczny termin wystawienia ocen
w klasach IV TECHNIKUM

8.04.2020 r. (środa)

10.

Rekolekcje wielkopostne – po ustaleniu ze stroną kościelną

6 – 8.04.2020  r. ?

 

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14.04.2020 r.

11.

RP klasyfikacyjna –kl. 4

16.04.2020 r. ( czwartek), godz. 15.30

12.

Zakończenie r. szk. dla  MATURZYSTÓW

24.04.2020 r. (piątek)

MAJ

13.

EGZAMIN MATURALNY w sesji wiosennej
 (wg harmonogramu CKE)

8,9,10 czerwca 2020 r.
 ( pisemny) – wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów;
bez egzaminu ustnego

14.

Wystawienie propozycji ocen końcowych

26.05.2020 r. ( wtorek)

15.

ZEBRANIE Z RODZICAMI uczniów klas poinformowanie o propozycjach ocen rocznych

27.05.2020 r.
(środa, godz.16.00)

CZERWIEC

16.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
w pozostałych klasach

15.06.2020 r. (poniedziałek)

17.

R.P. klasyfikacyjna – II sem.

19.06.2020r. ( piątek)

18.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w TECHNIKUM i ZSZ

22.06.2020 r. – część praktyczna ( AU22, TG12, )
23.06.2020 r. – część pisemna
24.06.2020 r. – część praktyczna ( AU35)

 

Zakończenie roku szk. 2019-20

26.06.2020 r. ( piątek)

19.

Egzamin zawodowy – etap praktyczny

( sesja egzaminacyjna od 22.06 do 7.07.2020 )

27 – 28.06.2020 r. ( TG07 )

20.

R.P. podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szk. 2019-2020, cz. I

29.06.2020 r. , godz. 13.00

21.

WAKACJE

27.06 – 31.08.2020 r.

22.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

3.07.2020 r. ( piątek)

23.

Matura poprawkowa

24.08.2020 r.  część ustna (poniedziałek)

25.08.2020 r. ( wtorek)
część pisemna

 

24.

Egzaminy poprawkowe

ostatni tydzień sierpnia 2020 r.