Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu Erasmus + w ramach projektu systemowego Akcja 1.: Mobilność edukacyjna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu : Praktyka zagraniczna – przygotowanie do pracy i życia „

1. Kraj : Niemcy

2. Miejscowość: Siegmundsburg

3. Partner: Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, Ortsteil Siegmundsburg, Oberland 8, 98724 Neuhaus am Rennweg

4. Źródła finansowania: projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

5. Ogólne cele projektu:

 • Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.
 • Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe

6. UCZESTNICY PROJEKTU: razem 30 uczniów, w tym 18 w zawodzie technik hotelarstwa, kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 12 w zawodzie technik logistyk.

7. Terminy praktyk: rok szkolny 2014-2015 oraz 2015-2016 Planujemy zorganizować staże dla 3 grup praktykantów (Terminy praktyk daty odjazdu z Polski i powrotu do Polski):

I. grupa: 02.02.2015-28.02.2015 – 4 uczniów technik logistyk- 4 tygodnie (2L) i 1 opiekun

II. grupa: 28.02.2015-28.03.2015 – 22 uczniów (8 osób – technik hotelarstwa- 4 tygodnie (2H, 3H), 4 osoby – ZSZ – kucharz- 4 tygodnie staż (2a, 3a), 6 osób technik żywienia i usług gastronomicznych – 4 tygodnie – staż (2e, 3e), 4 logistyków- 4 tygodnie (2L) i 1 opiekun

III. grupa: 22.11.2015-20.12.2015 – 4 uczniów technik logistyk- 4 tygodnie (3L) i 1 opiekun.

8. POTRZEBY I CELE:

 • podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • mobilność uczniów na europejskim rynku pracy
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • doskonalenie umiejętności wg. nowoczesnych standardów;
 • kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe;
 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • kształtowanie umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich;
 • wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy w nowym środowisku zawodowym aby ułatwić im ich dalszy rozwój osobisty;
 • pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników projektu;

9. PLANOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

30 uczniów ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie odbędzie 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech w lokalnych hotelach, restauracjach i Centrum Logistycznym . Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami przyrządzania regionalnych potraw niemieckich, organizacją pracy w restauracji i hotelu, a także z zasadami przyjmowania i obsługi gości zagranicznych w języku niemieckim. Uczestnicy projektu udoskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie obsługi konsumenta i technologii sporządzania potraw. Uczniowie w zawodzie technik logistyk rozwiną i pogłębią swoje umiejętności zawodowe w zakresie organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji, magazynowania i dystrybucji, zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

10. Przygotowanie: uczestników do projektu listopad/ grudzień 2014

11. Korzyści dla uczestników projektu:

 • zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty);
 • nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;
 • zwiększenie otwartości i mobilności;
 • zwiększenie szans na rynku pracy;
 • świadomość konieczności dalszego kształcenia;
 • doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczych;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności

12. Planowany budżet: ponad 72 tys. Euro

13. Finansowanie w całości prze UE: 80 % środków w pierwszej transie – na realizację projektu i pozostałe 20 % po rozliczeniu projektu.