O szkole

warsztaty dwa

Zespół Szkół Ekonomicznych szkoła
im. Jana Pawła II

ul. Karola Miarki 1
67-200 Głogówbud
tel./fax (076) 8332402, 8333884

Zespół Szkół Ekonomicznych, szkoła o 50-letniej tradycji, jedna z najstarszych i największych szkół w mieście, to szkoła typowo żeńska, chociaż w ostatnich latach zainteresowanie szkołą wśród młodzieży męskiej wyrażnie wzrosło. Oferujemy następujące kierunki kształcenia: ekonomiczny, handlowy oraz gastronomiczny. Decydując się na popularny Ekonomik można zdobyć zawód technika ekonomisty, kucharza, technika handlowca, technika hotelarstwa, a także kucharza małej gastronomii i sprzedawcy.

Jesteśmy „Szkołą Otwartą”, wspierającą nowoczesne technologie informacyjne w edukacji. Nie są nam obojętne cierpienia i krzywda innych – o czym świadczą certyfikaty „Szkoły Zaangażowanej Społecznie” – i „Szkołą bez Przemocy”. W 2008 roku szkoła uzyskała certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Przygotowujemy uczniów do założenia własnej firmy. Nasza młodzież zdobywa doświadczenie na praktykach zawodowych oraz prowadząc miniprzedsiębiorstwa.

ertyfikat certy
Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Na uwagę zasługuje komputeryzacja szkoły: cztery pracownie wyposażone w komputery z szybkim dostępem do internetu, biblioteka, sekretariat, kadry. Pracownie są dobrze wyposażone w środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne: kasy fiskalne, maszyny elektroniczne do pisania, faksy. Oferujemy również pracownie symulacyjne (ewenement w nauczaniu przedmiotów zawodowych), które umożliwiają praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości w wirtualnych firmach ekonomicznych, handlowych i gastronomicznych, własną salę gimnastyczną, nowoczesną siłownię oraz dobrze zaopatrzony sklepik. Posiadamy własne – odnowione i coraz nowocześniejsze warsztaty kształcące w zawodach gastronomicznych.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie od wielu lat współpracuje ze szkołami z krajów UE. Pierwszym partnerem był holenderski Delta College w Middelburgu. A od roku 2007 ruszył kolejny projekt, dotyczący polsko-niemieckiej wymiany uczniów, w którm współuczestniczy TÜV Rheinland Akademie w Beeskow. W ramach tych projektów nasi uczniowie poznają strukturę szkolnictwa w innych państwach, promują tradycje i kulturę naszego miasta i kraju, doskonalą umiejętności językowe, uczą się tolerancji oraz poszerzają kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach, w których mogą popisać się swoją wiedzą i umiejętnościami, m.in. w Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu, Centralnym Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie ciastkarz, Centralnym Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie kucharz, Ogólnopolskim Konkursie Młody, sprawny sprzedawca , Międzywojewódzkim Konkursie Rachunkowości (w 2010 pezprecensowe zwycięstwo – I miejsce zespołowo, I i III indywidualnie) , Ogólnopolskim Konkursie ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego oraz wielu innych.

W naszej szkole uczniowie mogą czuć się bezpiecznie: każdy uczeń i pracownik posiada własny identyfikator, mamy podpisaną umowę z firmą ochroniarską, zainstalowane drzwi z elektrozamkiem oraz monitoring. Zatrudniamy kompetentną, profesjonalną, a przede wszystkim życzliwą i otwartą na współpracę z rodzicami i młodzieżą kadrę pedagogiczną. Możesz spędzić u nas kilka lat w przyjaznej i serdecznej atmosferze. Nasze zasady współżycia znajdziecie w Dezyderacie słynnym manifeście młodzieży Zjednoczonej Europy i Dziesięciu Przykazaniach Nauczyciela i Ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych.

{%galeria_o-szkole%}