KUCHARZ 512001

Zdobywane umiejętności

Praktyka

Uprawnienia

– przechowywanie żywności,
– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie czynności związanych z ekspedycja potraw i napojów,
– przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy,
– podejmowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej,
– opanowanie języka obcego ukierunkowanego
zawodowo,
– rozróżnianie surowców i materiałów
stosowanych w produkcji gastronomicznej,
– przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia,
– posługiwanie się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej,
–ocena żywności pod względem towaroznawczym oraz jej przechowywania,
– rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
– użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
– dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów,
– porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje,
– monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z
zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej,
– zna zadania systemu HACCP.
Zajęcia praktyczne prowadzone w własnych warsztatach szkolnych, prowadzących własną działalność związaną z organizacją i prowadzeniem usług gastronomicznych dla mieszkańców Głogowa

Wymagana Karta zdrowia:
– wymazy
– badania lekarskie

Absolwent zdobywa wykształcenie zawodowe
i kwalifikację zawodową:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dańPotrafi wykonać wszystkie czynności związane z fachowym przygotowaniem potraw i napojów, oraz ich ekspedycją. Typowymi miejscami pracy kucharza są: restauracje, bary, puby, hotele, kawiarnie, cafeterie, pizzerie, bary, sanatoria, stołówki szkolne, przedszkolne, szpitalne, może prowadzić własną działalność gastronomiczną.

Po ukończeniu szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie kucharz absolwent
w Szkole Branżowej II stopnia
będzie mógł przygotować się do egzaminu maturalnego
i zdać egzamin z kwalifikacji TG.16. – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
zdobywając tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych