Regulamin Mistrzostw Szkoły

w Jeździe Figurowej na Lodzie

1. Startować może każdy uczeń ZSE (choć trochę jeżdżący na łyżwach) posiadający zgodę rodziców na udział w zawodach.

2. Przewidziane kategorie:

a. solistki,

b. soliści.

3. Program jazdy dowolnej 1 zawodnika :

a. czas 2 minuty (bądź krótszy w razie dużej liczby zgłoszeń),

b. własna choreografia do muzyki zapewnionej przez obsługę lodowiska.

4. Każdy zawodnik otrzymuje 2 oceny :

– I ocena za wartość artystyczną ( od 1 do 10 punktów ),

– II ocena za wartość techniczną :

  • jazda tyłem od 1 do 2 punktów
  • przekładanka tyłem od 1 do 3 punktów
  • waga przodem od 1 do 3 punktów
  • piruety od 1 do 5 punktów
  • podskoki i skoki od 1 do 5 punktów
  • figury ”własne” od 1 do 5 punktów

– elementy techniczne można powtórzyć maksymalnie 3 razy,(nie dotyczy podskoków i skoków oraz figur własnych),

– do punktacji za dany element techniczny brana jest ocena najwyższa, natomiast przy figurach „własnych” – suma ocen za maksymalnie 3 wykonania,

– za każdy upadek będzie odejmowany 1 punkt.

5. Nagrody – I miejsca w każdej kategorii – puchar i dyplomy, miejsca II i III – dyplomy oraz medale

6. Zawody mogą być odwołane w razie niewystarczającej liczby uczestników.

7. Kolejność startów – losowanie w dniu zawodów.