NABÓR DO PROJEKTU ERASMUS +

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Zapraszamy do aplikowania do projektu ERASMUS + uczniów klas w następujących zawodach:

  • technik logistyk – klasa 2l
  • technik hotelarstwa – klasa 2h i 3h
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa 2e i 3e
  • kucharz – klasa 2a i 3a

W projekcie zaplanowano udział 12 uczniów w zawodzie technik logistyk, 8 w zawodzie technik hotelarstwa, 6 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 4 uczniów ZSZ w zawodzie kucharz.

W ramach projektu zostaną zorganizowane m.in. bezpłatne 4 tygodniowe wyjazdy na staż zawodowy do Niemiec.

Ogólne informacje o projekcie, regulamin naboru, rozmowa kwalifikacyjna, formularz aplikacyjny oraz zgoda rodziców do pobrania na stronie ZSE

http://www.zse.glogow.pl/projekty-szkolne/erasmus-plus

Wydrukowany i wypełniony formularz oraz zgodę rodziców należy złożyć do dnia 07-11-2014 r. (piątek) do jednego z następujących nauczycieli: M.Gierczak – gabinet nr 12, M.Długosz – gabinet nr 16 ( poniedziałek lub środa) lub Jedności Robotniczej, E.Grzelczak lub M.Świątek – J.Robotniczej

Następnym etapem będzie udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w wyniku której zostanie wyłoniona grupa uczniów do listy głównej i rezerwowej uczestników projektu Erasmus+

POWODZENIA !!!!