HARMONOGRAM REALIZACJI

ZAJĘĆ PEDAGOGICZNO-KUTUROWO-JĘZYKOWYCH I ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ODBYCIA STAŻU

W BERUFSBILDUNGSVEREIN EBERSWALDE E.V.

I TURA

RODZAJ ZAJĘĆ /

PROWADZĄCY

TEREMIN REALIZACJI

KLASA

LICZBA GODZIN

CZAS REALIZACJI

NUMER SALI

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA /

Starczewska Halina

20.11.2013 r.

3e+3h

1

8.00-8.45

5 K.M

22.11.2013 r.

3e+3h

2

8.00-9.35

6 K.M.

27.11.2013 r.

3e+3h

1

8.00-8.45

5 K.M.

29.11.2013 r.

3e+3h

2

8.00-9.35

6 K.M.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE /

Grzelczak Elżbieta

04.12.2013 r.

3e+3h

1

8.00-8.45

5 K.M.

06.12.2013 r.

3e+3h

1

8.00-8.45

6 K.M.

11.12.2013 r.

3e+3h

1

8.00-8.45

5 K.M

13.12.2013 r.

3e+3h

1

8.00-8.45

6 K.M

18.12.2013 r.

3e+3h

1

8.00-8.45

5 K.M

ZAJĘCIA KULTUROWE /

Maj Monika

20.12.2013 r.

3e+3h

2

8.00-9.35

25 K.M.

07.01.2013 r.

3e+3h

3

13.40-15.55

8 J.R

ZAJĘCIA JĘZYKOWE /

Maj Monika

26.11.2013 r.

3h

4

13.40-16.40

8 J.R

03.12.2013 r.

3h

4

13.40-16.40

8 J.R

ZAJĘCIA JĘZYKOWE /

Maj Monika

28.11.2013 r.

3e

4

13.40-16.40

8 J.R

19.12.2013 r.

3e

4

13.00-16.00

8 J.R