Dokumenty do pobrania w realizacji projektu unijnego „Zawodowcy Dolnego Śląska” w przygotowaniu

TU>Dzienniczek Stażu Zawodowcy Dolnego Śląska – kucharz
TU>Dzienniczek Stażu Zawodowcy Dolnego Śląska – technik ekonomista
TU>Dzienniczek Stażu Zawodowcy Dolnego Śląska – technik hotelarstwa
TU>Dzienniczek Stażu Zawodowcy Dolnego Śląska – technik logistyk
TU>Dzienniczek Stażu Zawodowcy Dolnego Śląska – technik rachunkowości
TU>Dzienniczek Stażu Zawodowcy Dolnego Śląska – technik żywienia i usług gastronomicznych

TU>Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela
TU>Formularz rekrutacyjny dla ucznia
TU>Ramowy program stażu – kucharz
TU>Ramowy program stażu – technik ekonomista
TU>Ramowy program stażu – technik hotelarstwa
TU>Ramowy program stażu – technik logistyk
TU>Ramowy program stażu – technik rachunkowości
TU>Ramowy program stażu – technik żywienia i usług gastronomicznych
TU>REGULAMIN projektu Zawodowcy Dolnego Śląska
TU>Umowa stażowa Zawodowcy Dolnego Śląska