Jeśli wypadek miał miejsce na terenie szkołyzgłoś najpierw wypadek:
– nauczycielowi,
np. WF
– Pani pielęgniarce –naprzeciw portierni – pokój nr 2
– Pani inspektor BHP –wicedyrektor Alicji Szpunar – pokój nr 12

Tu instrukcja likwidacji szkody – do pobrania
Tu info o zgłoszeniu telefonicznym – do pobrania

zgłoszenie szkody
baner – link do strony NAU

Tu znajdziesz informacje o zgłoszeniu szkody, klauzlach, telefonach itp.
naszego ubzpieczyciela – ale zawsze możesz zadzwonić do szkoły -768332402

Tu instrukcja likwidacji szkody on line

Tu wniosek on line